رزق و روزی به دنبال تو می دود آرام باش- امام علی(ع)

آموزش تحقیق کردن

نویسنده :اباذر باقری
تاریخ:سه شنبه 10 اسفند 1395-09:27 ق.ظ

آموزش تحقیق کردن


تعریف تحقیق:

در لغت به معناى پیدا كردن، درست كردن، راست گردانیدن و یافتن حقیقت. 

در اصطلاح علمى عبارتست از یك عمل منظم كه در نتیجه آن،پاسخ هایى براى سؤال هاى مورد نظر، مطرح شده و در موضوع تحقیق به دست مى آید.

مراحل تحقیق: براى هر تحقیق مى توان سه مرحله كلى ترسیم كرد: ۱/ طرح تحقیق، ۲/ متن تحقیق، ۳/ نگارش تحقیق، 

۱/ طرح تحقیق:

محقق قبل از شروع تحقیق باید طرحى در زمینه تحقیق ارائه كند. طرح تحقیق عبارتست از یك نقشه، برنامه، خط مشى یا با مجموعه اى از جست و جوهایى كه محقق را قادر سازد تا به شكل مورد مطالعه پاسخ گوید.

در طرح تحقیق موارد ذیل تبیین مى گردد:

۱- ۱/ موضوع تحقیق نخستین گام در هر تحقیق، انتخاب موضوع است. محقق باید بداند به دنبال دستیابى به چه مسئله اى و رسیدن به چه اهداف و مقاصدى است؟ چه مشكلى را مى خواهد حل كند؟ به رد یا اثبات چه نظرى مى خواهد بپردازد؟ موضوع تحقیق باید ملموس و محدود و مرزهاى آن كاملا شناخته شده باشد تا محقق بداند خود را در چه چارچوبى محصور كرده و اتلاف عمر براى ایشان پدید نیاید، تحقیق داراى منابع قابل دسترس باشد خواه در محیط تحقیق و خواه در كتابخانه عمومى، موضوع تحقیق براى محقق مورد علاقه و رغبت باشد تا در او جدیت و اصرارى پدید آورد كه حتما آن را به پایان برساند.

۱- ۲/ ضرورت تحقیق بعد از تبیین موضوع تحقیق لازم است ضرورت آن روشن شود زیرا موضوعاتى كه مى توان درباره آنها تحقیق نمود فراوان هستند اما فرصت كم، امكانات محدود و عقل سلیم اجازه نمى دهد وقت خود را براى تحقیق در هر موضوعى مصرف كنیم. محقق باید بتواند دلایل و ضرورت هایى را براى انتخاب موضوع خود معین كند و خود را قانع سازد كه سرمایه گذارى و وقت هایش بیهوده و به هدر رفته نیست. باید مطمئن باشد كه در حدود امكان اولویت ها را مورد توجه قرار داده و به مسائل اساسى تر پرداخته است.

۱- ۳/ پیشینه تحقیق هدف از سابقه موضوع تحقیق، چكیده اى است از مطالعه اكتشافى و عمیق از آن چه كه درباره موضوع مورد تحقیق و موضوعاتى مشابه در كتاب ها و مقالات، تحقیقات و پایان نامه ها وجود دارد. در بررسى پیشینه، محقق ضمن معرفى كارهاى انجام گرفته، نوآورى هاى كار خود را نشان داده و نسبت تحقیق خود را با تحقیق هاى قبلى در معرض دید خوانندگان قرار مى دهد تا زمینه هاى لازم ارزیابى و مقایسه را براى آنان فراهم كند.

۱- ۴/ سؤالات تحقیق سؤالات هر تحقیق نقش مؤثرى در تعیین مسیر تحقیق دارد. محقق بعد از بررسى پیشینه تحقیق، سؤالاتى را مطرح مى كند كه در تحقیقات گذشته به آنها توجهى نشده و یا پاسخ قانع كننده به آنها داده نشده است.

معیارها و ویژگى هاى پرسش آغازین:

۱/ روشن صریح و شفاف باشد.

۲/ تك جنبه اى و پرهیز از چند پهلوى (چند سؤال نباشد) بقیه سؤال ها تحت عنوان سؤال فرعى مطرح شود.

۳/ عملى بودن با توجه به زمان و امكانات موجود.

۴/ عارى بودن از داورى هاى اخلاقى و سوگیرى هاى ایدئولوژیك.

۵/ حتى المقدور كوتاه و اجتناب از توضیح واضحات و قیود توضیحى.

۱- ۵/ پیش فرض هاى تحقیق محقق باید پیش از شروع تحقیق، پیش فرض هاى تحقیق خود را مشخص سازد. در هر تحقیقى پیش فرض هایى وجود دارد كه محقق آنها را تلقى به قبول كرده و به عنوان اصلى موضوعه پذیرفته و تحقیق را بر پایه آنها قرار مى دهد. وقتى محقق پیش فرض هاى تحقیق را مشخص سازد مى داند كه تحقیق را از كجا شروع كند و سؤالات تحقیق و گستره تحقیق را در چه حدى قرار دهد. در غیر این صورت باید براى اثبات و نظریات خود به اثبات پیش فرض ها نیز بپردازد كه این كار امر تحقیق را بسیار طولانى و از توان محقق خارج مى كند و در نتیجه هر محققى براى اثبات كوچك ترین نظریه اى باید به اثبات مبنایى ترین و پایه ترین پیش فرض ها بپردازد، در حالى كه چنین امر نزدیك به محال است.

۱- ۶/ فرضیه تحقیق محقق پس از اینكه سؤالات تحقیق را مشخص كرد به پاسخ هاى احتمالى سؤالات تحقیق مى پردازد و با توجه به پیشینه تحقیق و مطالعات اكتشافى، فرضیه اى را به عنوان پاسخ به سؤالات تحقیق ارائه مى كند. این فرضیه در طول تحقیق بررسى مى شود و صحت و سقم آن سنجیده مى گردد.

ملاك هاى فرضیه خوب:

۱/ روشن، معین و مشخص

۲/ داشتن حدود مشخص

۳/ قابلیت اندازه گیرى و ارزیابى داشتن

۴/ قابل فهم بودن (تعریف مناسب و خوب)

۵/ متناسب با تئورى ها و نظریه هاى موجود

۶/ مرتبط بودن با عنوان تحقیق

۱- ۷/ روش تحقیق كلیه وسایل و مراجع جمع آورى سیستماتیك اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقى آنها را براى نیل به یك هدف معین، روش علمى تحقیق گویم. وقتى پرسش آغازین، اهداف، سؤال ها و معلوم گشت نوبت بدان مى رسد كه محقق روش تحقیق خود را به شكل روشن و شفاف بیان كند و به گونه اى طرح كند كه دیگران نیز از انتخاب او حمایت كنند.

تحقیق ها ممكن است كتاب خانه اى، میدانى، تجربه اى، علمى و باشد. و با توجه به موارد یاد شده محقق مى بایست چرایى انتخاب روش خود را به دیگران نشان دهد.

۲/ متن تحقیق

آن چه تا كنون بیان شده و حاكى از طراحى عملیاتى تحقیق است، طرح تحقیق نامیده مى شود و پس از اینكه محقق چنین طرحى را تنظیم كرد و آن را براى نظر خواهى به استاد یا مركز تحقیقاتى مورد نظر ارائه داد و به تصویب رسید، بر اساس طرح تصویب شده به متن تحقیق مى پردازد، در متن تحقیق محقق مراحل زیر را طى مى كند:

۲- ۱/ تجزیه و تحلیل و طبقه بندى محتوا محقق قبل از شروع تفصیلى به كار تحقیق، باید در حد امكان ذهن خود را از آشفتگى خارج سازد و به آن نظم و ترتیب منطقى دهد، تا سؤالات فراوان و نظریات متضاد ذهن او را مغشوش نسازد لذا باید قبل از هر كارى كلیات آن چه در ذهن خود درباره مباحث تحقیق دارد، بنویسد و با تجزیه و تحلیل آن مسائل به یك جمع بندى درباره مباحث تحقیق برسد. ارتباط مباحث را با یكدیگر روشن سازد و یك دورنماى روشن از محتواى تحقیق براى خود ترسیم سازد.

۲- ۲/ تقسیم بندى عناوین و سرفصل ها در هر تحقیق علمى، موضوع كلى تحقیق به موضوعات جزئى ترى تقسیم مى شود كه محقق باید جداگانه هر یك را مورد بررسى قرار دهد. براى هر كدام عنوان خاص و فصلى ویژه اختصاص مى دهد. اگر در تقسیم بندى عناوین جزئى موضوع تحقیق، انقسام منطقى عناوین به دقت لحاظ شود، محقق با خیال آسوده در هر بخش به مباحث مربوط مى پردازد و از تداخل مباحث جلوگیرى مى كند.

۲- ۳/ پاسخ به سؤالات اصلى و فرعى محقق در طرح تحقیق به اجمال و با دیدگاه كلى سؤالاتى را با توجه به پیشینه تحقیق مطرح كرده است و اینك باید به این سؤالات به تفصیل پاسخ دهد و در واقع كار اصلى محقق یافتن پاسخ هاى مناسب براى سؤالات مطرح شده در تحقیق است كه سیر اصلى تحقیق را مشخص مى سازد.

۲- ۴/ نقد و بررسى تئورى هاى پیشین مطالعه ستون مختلف مربوط به موضوع تحقیق، بهترین راه آگاهى یافتن از نظریات اندیشمندان است. این نظریات هم مى تواند پاسخ و یا زمینه یافتن پاسخ براى سؤالات محقق باشد و هم مى تواند در ذهن خلاق محقق سؤالات دیگرى را ایجاد كند و یا بر كیفیت و عمق سؤال ها بیفزاید. آشنایى وسیع و عمیق با افكار و آثار قدیم و جدید به محقق كمك مى كند كه افق اندیشه را بگستراند، چنین معرفتى استعداد دید انتقادى را در محقق پرورش مى دهد و چیزهایى را مى بیند كه دیگران نمى بینند و لذا پرسش هایى را طرح مى كند كه از مخیله دیگران نمى گذرد.

اما در مطالعه متون اصول را رعایت كرد تا بهتر و وسیع تر بتوان در جهت برداشت نظریات و سؤالات و پاسخ هاى مطرح شده در كتب، مقالات، مجلات تخصصى، كتابخانه هاى الكترونیك و شبكه اینترنت استفاده لازم را نمود، و براى اینكه سنجیده عمل نماییم باید از انتخاب سنجش هاى مرتبط با موضوع، چكیده نویسى و خلاصه كردن به صورت گزاره هاى صریح و مرتبط، جداول و نمودارها در خلاصه نویسى، مقایسه نتایج به دست آمده استفاده نماییم.

۲- ۵/ ارائه تئورى در این مرحله محقق با توجه به نقد و بررسى تئورى هاى پیشین در زمینه موضوع تحقیق، تئورى خود را مطرح مى سازد، تئورى مطرح شده مى تواند مؤید و مكمل فرضیه تحقیق باشد و مى تواند به نفى و رد فرضیه تحقیق منجر شود. مهم این است كه پس از بررسى هاى فراوان و نقد نظریات بسیار و طرح سؤالات

مختلف به این تئورى رسیده است و آن را به عنوان نتیجه تحقیق خویش عرضه مى كند.

۲- ۶/ ادله متقن براى اثبات تئورى تنها بیان تئورى تحقیق كافى نیست محقق باید بتواند ادله قانع كننده اى حداقل از نظر خودش براى اثبات و یا تقویت تئورى خویش بیان كند. در غیر این صورت تئورى او تفاوت چندانى با فرضیه مطرح شده در طرح تحقیق نخواهد داشت و از حد یك ادعا فراتر نخواهد رفت.

۲- ۷/ نتایج تحقیق پس از ارائه تئورى و ادله كافى، كار اصلى تحقیق به پایان مى رسد و محقق یافته هاى اصلى خود و نتایج تحقیق را مشخص مى سازد. یعنى بدون بیان مقدمات و استدلال ها، آن چه را كه دستاورد او از تحقیق است به ترتیب بیان مى كند.

۲- ۸/ خلاصه تحقیق بهتر است محقق چكیده اى از تحقیق خود را به صورت جداگانه ذكر كند و مهم ترین مباحث و دلایل تحقیق را بیاورد.

۲- ۹/ پیشنهاد تحقیق محقق در مراحل مختلف تحقیق به مسائل زیادى برخورد كرده است كه از محدوده تحقیق او خارج مى باشد، لذا بهتر است مواردى كه مناسب مى بیند به عنوان موضوع تحقیق پیشنهاد دهد.

۳/ شیوه نگارش تحقیق

بعد از انجام تحقیق و روشن شدن نتیجه آن، نوبت به نگارش تحقیق مى رسد، در این مرحله محقق مى خواهد گزارش دقیقى از سیر تحقیقاتى خود را به خوانندگان ارائه دهد، طبیعى است كه هر اندازه محقق بتواند در نگارش تحقیق دقت و نظم بیشترى به عمل آورد، در انتقال مفاهیم دقیق علمى و نتایج تحقیق توفیق بیشترى به دست مى آورد، و در این مرحله باید دو جنبه را رعایت كند: ۱/ ساختار نگارش و رعایت نظم و ترتیب ۲/ فهرست مطالب با رعایت ترتیب منطقى آن.

جداکننده متنصفحه اصلی 


 نوع مطلب : آموزش 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo
** ** **
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

** **
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
** **شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic